Bamboe is de plek waar iedereen de kans krijgt met zijn talent glans te geven aan zijn eigen ontwikkeling. De school heeft een ruim aanbod voor de kinderen, maar ook voor ouders. Kindcentrum Bamboe werkt vanuit één visie aan één doorlopende ontwikkeling; opvang, voorschool en basischool werken met dezelfde methodes zodat elk kind zich in een veilige, stabiele omgeving vol vertrouwen kan ontwikkelen. 

Lestijden

De school werkt met een continurooster en het leerkansenprofiel. De lestijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 15.00 uur

Woensdag: 08.30 – 12.00 uur 

Extra leeractiviteiten

De kinderen krijgen op onze basisschool extra activiteiten per week. Er zijn leerlijnen ontwikkeld, zodat de extra lessen ook kansen bieden voor kinderen met een speciaal talent. De extra activiteiten zijn onder andere muziek, dans, techniek, ict, natuur, beeldende kunst, sport en spel en koken.