Aanmelden: 

Als eerste dank voor uw vertrouwen. Wij zijn er erg trots dat u heeft gekozen voor Kindcentrum Bamboe. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen delen wij hier onze aanmeld- toelaat- & inschrijfprocedure met u.

- Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat dient u de 1-aanmeldprocedure van de gemeente te volgen:

Den Haag Uw kind aanmelden bij een basisschool

Als uw kind op dit moment op een andere school staat ingeschreven is er sprake van zij-instroom, de bijhorende procedure bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1

U meldt uw kind aan bij Kindcentrum Bamboe. Dit kan alleen door het aanmeldformulier compleet ingevuld aan een medewerker van de school te geven. U krijgt direct een ontvangstbewijs van de medewerker. Het aanmeldformulier is te verkrijgen bij onze balie of download het formulier.

Aanmeldformulier Basisschool

Wij nemen de aanmelding in behandeling als:

  • Er genoeg plek is in de betreffende groep. Een groep is vol bij 24 of meer leerlingen.
  • U volledig meewerkt aan het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte
  • Het aanmeldingsformulier bij een van onze eigen medewerkers is ingeleverd. 

Stap 2

Na aanmelding gaan wij de ondersteuningsbehoefte van uw kind bekijken. Hiervoor hebben wij o.a. nodig:

Informatie van de ouders(s)/verzorger(s), aanvullend onderzoek of aanvullende informatie (denk aan MDO verslagen, onderzoeksverslagen, rapporten vorige scholen, verslagen peuterspeelzaal, informatie CJG, ed.), het ingevulde onderwijskundig rapport (OKR) van de huidige school, telefonisch contact met de huidige school.

Stap 3

Op het moment dat we alle informatie hebben, gaan wij kijken of wij in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voorzien. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden op onze website, kunt u zien welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Nadere informatie op de pagina kwaliteit van het onderwijs

Stap 4A

Mochten wij tot de conclusie komen dat we een passende school zijn voor uw kind(eren), zult u worden uitgenodigd voor een gesprek waarin we wederzijdse verwachtingen, een eventuele wendag, de start en dergelijke bespreken.

Daarna gaan we over tot inschrijving en ontvangt u van ons de daarvoor benodigde papieren.

Stap 4B

Als wij tot de conclusie komen dat wij niet de juiste school zijn, helpen wij u uiteraard met het vinden van de juiste school.