Nieuws

Beste ouders,

De leerkrachten zijn deze week al druk bezig geweest om alles voor te bereiden en we hebben er zin in om alle kinderen weer te zien in het nieuwe schooljaar.

De schooltijden zijn veranderd voor alle groepen:

maan-, dins-, donder- en vrijdag van 08.30-15.00 uur en op woensdag van 08.30-12.00uur. 

 

Ophalen en brengen
Het halen en brengen van de kinderen doen we op dezelfde manier als voor de vakantie.