Basisschool

Bamboe is de plek waar iedereen de kans krijgt met zijn talent glans te geven aan zijn eigen ontwikkeling. De school heeft een ruim aanbod voor de kinderen, maar ook voor ouders. Kindcentrum Bamboe werkt vanuit één visie aan één doorlopende ontwikkeling; opvang, voorschool en basischool werken met dezelfde methodes zodat elk kind zich in een veilige, stabiele omgeving vol vertrouwen kan ontwikkelen.
 
Kijk voor praktische informatie op de pagina Voor ouders
 
Lestijden
De school werkt met een continurooster en het leerkansenprofiel. De lestijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 15.00 uur
Woensdag: 08.30 – 12.00 uur 
 
Extra leeractiviteiten
De kinderen krijgen op de basisschool zes uur extra activiteiten per week. Er zijn leerlijnen ontwikkeld, zodat de extra lessen ook kansen bieden voor kinderen met een speciaal talent, met name in het laatste jaar. Zo krijgen sportieve kinderen het laatste jaar meer sport, creatieve kinderen meer handvaardigheid etc. De andere vakken blijven onverminderd belangrijk. De extra activiteiten zijn onder andere muziek, dans, techniek, beeldende kunst, sport en spel,  judo en koken.