Over Bamboe

Het traject LeerBewust is een schoolbrede aanpak gericht op het vergroten van het eigenaarschap van de leerling. Dit doen wij door het creĆ«ren van een professionele leergemeenschap waarin alle radartjes dienen om het leren van de kinderen te stimuleren.

Leerbewust is een aanpak die niet gebonden is aan een methode. Beter nog: het is een aanpak die bij elke methode gebruikt kan worden, aangepast aan ieder kind met iedere leeftijd.

In de lessen focussen we op de omslag van onderwijzen naar leren. De aanpak is onder andere gebaseerd op de 5 strategieĆ«n van Assessment for Learning van Dylan Wiliam.

Met een stap voor stap benadering bekijken we de next step voor leerlingen en voor de leerkracht. Hierin staan de volgende drie vragen centraal:

Waar wil ik naartoe? Waar sta ik nu? Wat wordt mijn volgende stap?

Resultaat van een Leerbewust traject

Leerlingen en leerkrachten leren met plezier(emotie) en doelgericht(cognitie) waardoor een positieve leerhouding en leerklimaat ontstaat.Leerlingen geloven in hun groeimogelijkheden en leervermogen door zicht te krijgen op de succescriteria en hun eigen leerproces (Growth mindset en assessment for learning).Leerkrachten kunnen leerlingen effectief tot leren brengen, doordat ze handvatten krijgen waarbij leerlingen leereigenaar worden en leerkrachten regisseur/leervolger (pedagogisch, didactisch handelen).Kinderen zijn eigenaar van hun leren en zich bewust van de stappen in hun leerproces (zelfregulatie op weg naar gepersonaliseerd leren).De resultaten verbeteren zichtbaar voor de kinderen en de leerkracht